โพสต์ ศุกร์ 16 ก.ย. 2011 3:14 am

ข้อดี - ข้อเสีย ของเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป มีคำตอบ

ข้อดีของเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป คือ การช่วยป้องกันการลื่นของถนนได้ระดับหนึ่ง แต่เมนหลักของจุดประสงค์ที่ผู้ผลิตทำขึ้นมาให้ผู้ใช้ คือ ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับได้สะดวกขึ้นในพื้นที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะเป็นโคลน ซึ่งเป็นการถ่ายเทกำลังแรงบิด จากล้อข้างหนึ่ง (ล้อฟรี) ไปให้ล้ออีกข้างหนึ่ง โดยการนำคลัชท์เข้าไปติดตั้งภายในเฟืองท้ายครับ (ระบบเฟืองท้ายในรถปกติ จะแบ่งถ่ายกำลังแรงบิดลงที่ล้อ 2 ข้างเท่าๆกัน ทำให้เวลาล้อข้างหนึ่งหมุนฟรี (แรงฝืดลงพื้นเหลือ 0%) แรงฝืดที่ลงไปที่ล้ออีกข้างหนึ่ง ก็จะเหลือ 50% เท่านั้น ทั้งๆที่เครื่องยนต์ถ่ายแรงมาให้ 100% แล้วก็ตาม ยิ่งถ้าล้อข้างหนึ่งเอียงลงไปในหลุม ล้ออีกข้างจะถูกยกลอยขึ้นนิดหน่อยด้วยครับ ทำให้กำลังความฝืดการจับพื้นลดลงไปด้วยครับ)

ข้อเสียของรถที่ใช้เฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป (ตรงกันข้ามข้อดีของเฟืองท้ายปกติ)

1.เนื่องจากเฟืองท้ายมีคลัชท์ จึงทำให้กินกำลังเครื่องยนต์ใช้งานปกติมากขึ้นนิดหน่ อย (สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นนิดหน่อย)
2.เนื่องจากมีการแบ่งกำลังไปที่ล้อไม่เท่ากันได้ จึงจะมีปัญหาเวลาเลี้ยวโค้ง โดยเฉพาะเลี้ยงแรงๆเร็วๆ ซึ่งปกติแล้วล้อข้างที่อยู่ในโค้งจะใช้ระยยสั้นกว่า ล้อข้างที่อยู่นอกโค้ง ถ้าล้อที่ปกติอิสระต่อกัน จะช่วยกันหมุนตามระยะทาง แต่ล้อที่เป็นเฟืองท้ายลิมิเต็ด จะมีการถ่ายแรงให้กัน เมื่อหมุนไม่เท่ากันจึงถูกถ่ายแรงมาให้อีกข้างหนึ่ง จึงมีโอกาส "แถ" ได้ ถ้าคนขับไม่ระมัดระวัง (ที่เขาเรียกกันว่า "ดรีฟท์" นั่นแหละครับ แต่การดรีฟท์เป็นการจงใจให้เป็น ส่วน "แถ" นั้นคนขับไม่ได้จงใจจะให้เป็นเช่นนั้นครับ)
3.ต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากภายในมีคลัชท์ จึงต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดพิเศษเพื่อจะได้ไม่ทำให ้คลัชท์ลื่นครับ
4.ราคาจะแพงกว่าเฟืองท้ายปกติ
5.เมื่อมีการถ่ายแบ่งกำลังให้กันนั้น จึงเกิดการผลิตเฟืองท้ายในการแบ่งกำลังเป็น % แตกต่างกันในแต่ละเฟืองท้าย ให้ผู้ซื้อใช้เลือก ซึ่งถ้าผู้ใช้ไม่ทราบ จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในภายหลังจากการนำไปใช้งาน
ทำไมผมจึงเน้นบอกข้อเสียของเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปหรื อครับ?

ก็เพราะว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ทราบแต่เพียงว่า เฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป ดีกว่า เฟืองท้ายปกติ ราคาก็แพงกว่า จึงคิดว่า เมื่อดีกว่า ราคาแพงกว่า ก็จะต้องดีพร้อม 100% ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง ผมจึงต้องแจกแจงให้เข้าใจใหม่ครับผม
__________________
178 VG Turbo ปฐมบทของความแรง ถ้าคิดจะแซงต้องแรงกว่า